PowerPoint Java'da Tablolar Oluşturun ve Yönetin

Tablolar, verileri satırlar ve sütunlar biçiminde iyi bir şekilde düzenlemek için kullanılır. Ayrıca, kolayca görüntülenecek ve analiz edilecek verileri özetler. MS PowerPoint, sunum yapan kişilerin sunumlarda tablolar oluşturmasına da olanak tanır. Buna göre, bu makalede, Java kullanarak PowerPoint sunumlarında tabloların nasıl oluşturulacağını ve değiştirileceğini öğreneceksiniz.

PowerPoint PPT’de Tablo Oluşturmak ve Yönetmek için Java API

PowerPoint sunumlarında tablolar oluşturmak ve bunları değiştirmek için Aspose.Slides for Java kullanacağız. API, PowerPoint ve OpenOffice sunumları oluşturmak, değiştirmek ve dönüştürmek için tasarlanmıştır. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak kurabilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java kullanarak PowerPoint PPT’de bir Tablo oluşturun

Aspose.Slides for Java kullanarak bir tablo oluşturmak çok kolay. Aşağıdaki adımlar, Java’da sıfırdan bir PowerPoint PPT’de bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir PowerPoint PPT’ye nasıl tablo ekleneceğini gösterir.

// Sunu oluşturma veya yükleme
Presentation pres = new Presentation();
try {
	// İlk slayda erişin
	ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

	// Genişliklere sahip sütunları ve yüksekliklere sahip satırları tanımlayın
	double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
	double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

	// Slayda tablo şekli ekleyin
	ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

	// Her hücre için metin ve kenarlık biçimini ayarlayın
	for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
		for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {

			// Metin ayarla
			tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getTextFrame().setText("Cell_" + cell);
			
			// Kenarlığı ayarla
			ICellFormat cellFormat = tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getCellFormat();
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderTop().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderBottom().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderLeft().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderRight().setWidth(5);
		}
	}
	
	// PPTX'i Diske Kaydet
	pres.save("table.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kodu kullanarak oluşturduğumuz tabloyu göstermektedir.

PowerPoint Java'da Tablo Oluşturma

Java kullanarak PPT’deki bir Tabloya Erişin

Mevcut PowerPoint sunumlarındaki tablolara da erişebilir ve bunları gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Sunudaki tablolara erişmek için gereken adımlar aşağıdadır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak mevcut bir sunumu yükleyin.
 • Ardından, istenen slaydın referansını bir ISlide nesnesine alın.
 • Bir ITable örneği oluşturun ve onu null ile başlatın.
 • ISlide.getShapes() koleksiyonundaki tüm IShape nesneleri boyunca yineleyin.
 • ITable türündeki şekilleri filtreleyin.
 • Şekli ITable’a yazın ve gerektiği gibi değiştirin.
 • Son olarak sunumu Presentation.save(String, SaveFormat) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir PowerPoint sunumundaki tablolara nasıl erişileceğini gösterir.

// Sunu oluşturma veya yükleme
Presentation pres = new Presentation("UpdateExistingTable.pptx");
try {
  // İlk slayda erişin
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // ITable'ı başlat
  ITable tbl = null;

  // Şekiller arasında yineleme yapın ve bulunan tabloya bir referans alın
  for (IShape shp : sld.getShapes()) 
  {
    if (shp instanceof ITable) 
    {
      tbl = (ITable) shp;
      // İkinci satırın ilk sütununun metnini ayarlayın
      tbl.get_Item(0, 1).getTextFrame().setText("New");
    }
  }
  
  // PPTX'i diske yaz
  pres.save("table1_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java kullanarak PowerPoint Tablolarındaki Metni Biçimlendirme

Aspose.Slides for Java, aşağıdaki adımlarda gösterildiği gibi, tabloların biçimlendirmesini oldukça kolay bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak mevcut bir sunumu yükleyin.
 • Ardından, istenen slaydın referansını bir ISlide nesnesine alın.
 • Slayttan istenen tablonun referansını ITable sınıfının bir örneğine alın.
 • PortionFormat, ParagraphFormat ve TextFrameFormat sınıflarını kullanarak biçimlendirmeyi ayarlayın.
 • ITable.setTextFormat() yöntemlerini kullanarak tabloya biçimlendirme atayın.
 • Son olarak sunumu Presentation.save(String, SaveFormat) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak PowerPoint’te tablo biçimlendirmesinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation pres = new Presentation("simpletable.pptx");
try {
  // Tablonun referansını al
  ITable someTable = (ITable) pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  
  // Tablo hücrelerinin yazı tipi yüksekliğini ayarla
  PortionFormat portionFormat = new PortionFormat();
  portionFormat.setFontHeight(25);
  someTable.setTextFormat(portionFormat);
  
  // Tek aramada tablo hücrelerinin metin hizalamasını ve sağ kenar boşluğunu ayarlayın
  ParagraphFormat paragraphFormat = new ParagraphFormat();
  paragraphFormat.setAlignment(TextAlignment.Right);
  paragraphFormat.setMarginRight(20);
  someTable.setTextFormat(paragraphFormat);
  
  // Tablo hücrelerinin metin dikey türünü ayarla
  TextFrameFormat textFrameFormat = new TextFrameFormat();
  textFrameFormat.setTextVerticalType(TextVerticalType.Vertical);
  someTable.setTextFormat(textFrameFormat);
  
  // Sunumu kaydet
  pres.save("result.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java kullanarak PPTX’te Tabloların En Boy Oranını Kilitle

Java kullanarak PowerPoint PPT’deki tabloların en boy oranını da kilitleyebilirsiniz. Bunu başarmak için adımlar aşağıdadır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak mevcut bir sunumu yükleyin.
 • İstenen slaydın referansını bir ISlide nesnesine alın.
 • Bir tablo oluşturun veya mevcut tablonun referansını bir ITable nesnesine alın.
 • ITable.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!ITable.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()) yöntemini kullanarak en boy oranını kilitleyin.
 • Son olarak sunumu Presentation.save(String, SaveFormat) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki Java kodu örneği, PowerPoint PPTX’te tablonun en boy oranının nasıl kilitleneceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // Tablonun referansını al
  ITable table = (ITable)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  System.out.println("En boy oranını kilitle set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // En boy oranını kilitle
  table.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()); // invert
  System.out.println("En boy oranını kilitle set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // Sunumu kaydet
  pres.save("pres-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

PowerPoint Tabloları Oluşturmak için Java API - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans alarak Aspose.Slides for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PowerPoint PPT’de tabloların nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Ayrıca, tablolara nasıl erişeceğinizi ve formatlarını ve en boy oranlarını programlı olarak nasıl ayarlayacağınızı gördünüz. Ayrıca Aspose.Slides for Java hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı forumumuz aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız