Dijital bilgilerin korunması her zaman siber dünyanın önemli bir yönü olmuştur. Dijital içeriği yetkisiz kullanıcılardan korumak için çeşitli yollar ve teknolojiler geliştirilmiştir. Buna uygun olarak, bu blog gönderisi açıkça MS PowerPoint dosyalarının güvenliğini hedefler ve size PPTX belgelerini korumanın farklı yollarını sunar. Bu gönderide, C# kullanarak PowerPoint PPTX dosyalarını bir parola veya dijital imza ile nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz.

PowerPoint PPT’yi Korumak için C# API’si - Ücretsiz İndirin

Aspose.Slides for .NET, .NET uygulamalarınız içinden PPT ve PPTX dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize ve işlemenize olanak sağlayan bir PowerPoint dosya yönetimi API’sidir. Ayrıca API, PowerPoint sunumlarını dijital imzanın yanı sıra parola kullanarak da korumanıza olanak tanır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak .NET uygulamanıza kurabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

C#’ta Parola Korumalı PowerPoint PPTX

Aşağıda, bir PowerPoint PPTX sunumunu parolayla koruma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PPTX’in parolayla nasıl korunacağını gösterir.

// Bir sunum dosyasını temsil eden bir Sunum nesnesinin örneğini oluşturun
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // şifre ile koruyun
  pres.ProtectionManager.Encrypt("password");

  // Sunumu kaydet
  pres.Save("protected-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

C# ile PPT’ye Dijital İmza Ekleme

Dijital İmza, sertifikalar yardımıyla dijital bilgileri korumanın popüler bir yoludur. MS PowerPoint sunumları, içeriği korumak için dijital imzaları da destekler. Aşağıda, C# kullanarak bir PPTX dosyasını dijital olarak imzalama adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak PowerPoint PPT’de dijital imzanın nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bir sunum dosyasını temsil eden bir Sunum nesnesinin örneğini oluşturun
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // PFX dosyası ve PFX parolası ile DigitalSignature nesnesi oluşturun 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // Yorum yeni dijital imza
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // Sunuya dijital imza ekleme
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // Sunumu kaydet
  pres.Save("signed-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Dijital Olarak İmzalanmış PowerPoint Dosyalarını C# Kullanarak Doğrulayın

Aspose.Slides for .NET ayrıca bir sunumun dijital olarak imzalanıp imzalanmadığını doğrulamanıza olanak tanır. Ayrıca, belgenin tahrif edilip edilmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edebilirsiniz. Doğrulamayı gerçekleştirme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak PowerPoint sunularında dijital imzaların nasıl doğrulanacağını gösterir.

// Bir sunum dosyasını temsil eden bir Sunum nesnesinin örneğini oluşturun
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Sunumun dijital imzaları olup olmadığını kontrol edin
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Tüm dijital imzaların geçerli olup olmadığını kontrol edin
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

PPT’de Dijital İmza Eklemek için C# API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Geçici lisans talep ederek Aspose.Slides for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, PowerPoint dosyalarını farklı yöntemler kullanarak nasıl koruyacağınızı öğrendiniz. Ayrıca, adım adım kılavuz ve kod örnekleri, C# dilinde bir parola veya dijital imza kullanarak bir PPTX dosyasının güvenliğini sağlamayı göstermiştir. Aspose.Slides for .NET tarafından sunulan güvenlik özellikleri hakkında daha fazlasını dokümantasyon kullanarak keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız