PowerPoint sunumlarındaki üst bilgi ve alt bilgi, slayt numarası, yazar, tarih vb. ek bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bu makalede, Java kullanarak programlı olarak PowerPoint PPTX/PPT sunumlarında üst bilgi ve alt bilgiyi nasıl ekleyeceğinizi ve yöneteceğinizi öğreneceksiniz.

PowerPoint sunumlarında üst bilgi ve alt bilgi ile çalışmak için Aspose.Slides for Java kullanacağız. PowerPoint ve OpenOffice belgeleri oluşturmanıza ve yönetmenize izin veren, zengin özelliklere sahip bir API’dir. API’nin JAR’ını indirebilir veya Maven aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.9</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java kullanarak bir PowerPoint sunumuna üst bilgi ve alt bilgi ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint sunusuna üst bilgi ve alt bilginin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Sunumu Yükle
Presentation pres = new Presentation("headerTest.pptx");
try {
  // Altbilgiyi Ayarla
  pres.getHeaderFooterManager().setAllFootersText("My Footer text");
  pres.getHeaderFooterManager().setAllFootersVisibility(true);

  // Başlığa Erişim ve Güncelleme
  IMasterNotesSlide masterNotesSlide = pres.getMasterNotesSlideManager().getMasterNotesSlide();
  if (null != masterNotesSlide)
  {
  	for(IShape shape : masterNotesSlide.getShapes())
    {
      if (shape.getPlaceholder() != null)
      {
        if (shape.getPlaceholder().getType() == PlaceholderType.Header)
        {
          ((IAutoShape)shape).getTextFrame().setText("HI there new header");
        }
      }
    }
  }
  // Sunumu kaydet
  pres.save("HeaderFooterJava.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Aspose.Slides for Java ayrıca dinleyici notları ve not slaytlarında üstbilgi ve altbilgi ayarlamanıza olanak tanır. Bunun için ana not slaytındaki değişiklikleri veya tek bir slayttaki değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümler her iki senaryoyu da kapsamaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanarak ana notlarda üstbilgi ve altbilginin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Ana notlar ve tüm not slaytları için Üstbilgi ve Altbilgi ayarlarını değiştirin
  IMasterNotesSlide masterNotesSlide = pres.getMasterNotesSlideManager().getMasterNotesSlide();
  if (masterNotesSlide != null)
  {
    IMasterNotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = masterNotesSlide.getHeaderFooterManager();

    headerFooterManager.setHeaderAndChildHeadersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Footer placeholders visible
    headerFooterManager.setFooterAndChildFootersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Header placeholders visible
    headerFooterManager.setSlideNumberAndChildSlideNumbersVisibility(true); // make the master notes slide and all child SlideNumber placeholders visible
    headerFooterManager.setDateTimeAndChildDateTimesVisibility(true); // make the master notes slide and all child Date and time placeholders visible

    headerFooterManager.setHeaderAndChildHeadersText("Header text"); // set text to master notes slide and all child Header placeholders
    headerFooterManager.setFooterAndChildFootersText("Footer text"); // set text to master notes slide and all child Footer placeholders
    headerFooterManager.setDateTimeAndChildDateTimesText("Date and time text"); // set text to master notes slide and all child Date and time placeholders
  }
 
  // Sunumu kaydet
  pres.save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak not slaytlarında üstbilgi ve altbilginin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Yalnızca ilk not slaytı için Üstbilgi ve Altbilgi ayarlarını değiştirin
  INotesSlide notesSlide = pres.getSlides().get_Item(0).getNotesSlideManager().getNotesSlide();
  if (notesSlide != null)
  {
    INotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = notesSlide.getHeaderFooterManager();
    if (!headerFooterManager.isHeaderVisible())
      headerFooterManager.setHeaderVisibility(true); // make this notes slide Header placeholder visible

    if (!headerFooterManager.isFooterVisible())
      headerFooterManager.setFooterVisibility(true); // make this notes slide Footer placeholder visible

    if (!headerFooterManager.isSlideNumberVisible())
      headerFooterManager.setSlideNumberVisibility(true); // make this notes slide SlideNumber placeholder visible

    if (!headerFooterManager.isDateTimeVisible())
      headerFooterManager.setDateTimeVisibility(true); // make this notes slide Date-time placeholder visible

    headerFooterManager.setHeaderText("New header text"); // set text to notes slide Header placeholder
    headerFooterManager.setFooterText("New footer text"); // set text to notes slide Footer placeholder
    headerFooterManager.setDateTimeText("New date and time text"); // set text to notes slide Date-time placeholder
  }
 
  // Sunumu kaydet
  pres.save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Slides for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans edinin.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PowerPoint sunumlarına üst bilgi ve alt bilgi eklemeyi öğrendiniz. Ayrıca, not slaytlarında üstbilgi ve altbilgiyi programlı olarak nasıl değiştireceğinizi gördünüz. Ayrıca Aspose.Slides for Java hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı forumumuz aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız