Bu yazıda, PowerPoint sunumlarında slaytların arka planını programlı olarak C# kullanarak nasıl ayarlayacağınızı öğreneceksiniz. Makale, özellikle normal slaytların yanı sıra ana slaydın arka planının nasıl ayarlanacağını ele alacaktır.

PowerPoint’te Slayt Arka Planını Ayarlamak için C# API

PowerPoint sunumlarında slaytların arka planını ayarlamak veya değiştirmek için Aspose.Slides for .NET kullanacağız. API, PowerPoint ve OpenOffice sunumları oluşturmak, değiştirmek ve dönüştürmek için tasarlanmıştır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

C#’ta Normal Slaytların Arka Plan Rengini Ayarlama

Aşağıda, C# kullanarak bir PowerPoint sunumunda normal slaytların arka plan rengini ayarlama adımları yer almaktadır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak PowerPoint sunumunu yükleyin.
 • Ardından, Arka Plan özelliğini kullanarak dizinini belirterek, örneğin arka plan tipi, rengi, dolgu tipi vb. istenen slaydın arka planını ayarlayın.
 • Son olarak, güncellenen sunumu Presentation.Save(String, SaveFormat) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint sunusunda bir slaydın arka planının nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Sunu dosyasını temsil eden Presentation sınıfını somutlaştırın
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // İlk ISlide'ın arka plan rengini Mavi olarak ayarlayın
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.Blue;
  
  // Sunumu kaydet
  pres.Save("ContentBG_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Arka planı ayarlamadan önce slaydın ekran görüntüsü aşağıdadır.

Powerpoint sunum

Aşağıdaki, arka planı ayarladıktan sonraki PowerPoint slaydıdır.

C#'ta Slaytın Arka Planını Ayarlama

C#’ta Ana Slaydın Arka Plan Rengini Ayarlama

Sunumdaki tüm slaytları etkileyecek ana slaydın arka planını da ayarlayabilirsiniz. Aşağıdakiler, ana slaydın arka plan rengini değiştirme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, PowerPoint’te ana slaydın arka planının nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Sunu dosyasını temsil eden Presentation sınıfını somutlaştırın
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Master ISlide'ın arka plan rengini Orman Yeşili olarak ayarlayın
  pres.Masters[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.ForestGreen;

  // Sunumu kaydet
  pres.Save("SetSlideBackgroundMaster_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Slaytların Degrade Arka Plan Rengini Ayarla

Aşağıdaki adımlarda gösterildiği gibi Aspose.Slides for .NET’i kullanarak slaytların degrade arka plan rengini de ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, PowerPoint’te slaytların degrade arka plan renginin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Sunu dosyasını temsil eden Presentation sınıfını somutlaştırın
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Arka Plana Degrade efekti uygulayın
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Gradient;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.GradientFormat.TileFlip = TileFlip.FlipBoth;

  // Sunumu kaydet
  pres.Save("ContentBG_Grad_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Aşağıdaki ekran görüntüsü, slaydın gradyan arka planını gösterir.

C#'ta Slaytın Degrade Arka Planını Ayarlama

C# kullanarak Görüntüyü Slayt Arka Planı Olarak Ayarlayın

C# kullanarak bir görüntüyü slayt arka planı olarak ayarlama adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, PowerPoint sunusunda bir görüntünün slaytların arka planı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Sunu dosyasını temsil eden Presentation sınıfını somutlaştırın
using (Presentation pres = new Presentation("SetImageAsBackground.pptx"))
{

  // Görüntü ile arka planı ayarlayın
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Picture;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.PictureFillMode = PictureFillMode.Stretch;

  // resmi ayarla
  System.Drawing.Image img = (System.Drawing.Image)new Bitmap(dataDir + "Tulips.jpg");

  // Sunumun resim koleksiyonuna resim ekleyin
  IPPImage imgx = pres.Images.AddImage(img);

  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.Picture.Image = imgx;

  // sunuyu kaydet
  pres.Save("ContentBG_Img_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Geçici lisans isteyerek Aspose.Slides for .NET’i değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PowerPoint PPTX veya PPT’de slaytların arka planını nasıl ayarlayacağınızı öğrendiniz. Ayrıca, PowerPoint sunumlarının degrade veya görüntü arka planının nasıl ayarlanacağını gördünüz. Aspose.Slides for .NET’in diğer özelliklerini keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı [forumumuz] aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin]25.

Ayrıca bakınız