C++ kullanarak PowerPoint Sunumlarını Bölme

PowerPoint sunularını birden çok dosyaya bölmeniz gereken senaryolar olabilir. Örneğin, sununuzun çeşitli bölümleri olabilir ve her bölümün ayrı bir dosyada olmasını istersiniz. Bu amaçla, bu makale size PowerPoint PPTX/PPT sunularını C++ kullanarak nasıl böleceğinizi öğretecektir.

PowerPoint Sunumlarını Bölmek için C++ API

Aspose.Slides for C++, Microsoft PowerPoint’in yüklenmesini gerektirmeden PowerPoint dosyaları oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize olanak tanıyan güçlü ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. Ayrıca API, PowerPoint sunumlarını bölmeyi destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++ kullanarak bir PowerPoint Sunumunu Bölme

C++ kullanarak bir PowerPoint sunumunu bölme adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak bir PowerPoint sununun nasıl bölüneceğini gösterir.

// Kaynak dosya yolu
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Slaytlar arasında geçiş yapın
for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun
	auto newPresentation = System::MakeObject<Presentation>();

	// Varsayılan slaydı kaldır
	newPresentation->get_Slides()->idx_get(0)->Remove();

	// Slaytı sunuma ekleyin
	newPresentation->get_Slides()->AddClone(slide);

	// sunuyu kaydet
	newPresentation->Save(String::Format(u"OutputDirectory\\SplitPresentation_out_{0}.pptx", slide->get_SlideNumber()), SaveFormat::Pptx);
}

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz]8.

Çözüm

Bu makalede, PowerPoint sunumlarını C++ kullanarak nasıl böleceğinizi öğrendiniz. Paylaşılan kod parçacığı, PowerPoint dosyalarının yalnızca birkaç satır kodla nasıl bölüneceğini gösterir. Aspose.Slides for C++ API, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için bir dizi ek özellik sağlar. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız