Dijital imza, tıpkı bir imza veya damganın (el ile üretilen) yaptığı gibi, elektronik belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü doğrular. Ancak dijital imza, elle atılan imzadan çok daha güvenlidir.

Bu makaleyi okumayı bitirdiğinizde, bir PowerPoint sunumuna dijital imza eklemek için Java’yı nasıl kullanacağınızı öğrenmiş olacaksınız.

PowerPoint PPT’ye Dijital İmza Eklemek için Java API’sı

Yalnızca birkaç satırlık Java koduyla bir PPT sunumuna dijital imza eklemek istiyorsanız, şunlara ihtiyacınız vardır:

 • Java için Aspose.Slides, a powerful PowerPoint library used to create, edit, and manipulate PPT and PPTX presentations. For instructions on installing Aspose.Slides, see this Installation guide.
 • İmza sertifikası: Dijital imza oluşturmadan önce bir imza sertifikasına ihtiyacınız vardır. Bu tür sertifikalar genellikle bilinen sertifika yetkilileri (CA) tarafından verilir, ancak kendi sertifikanızı da oluşturabilirsiniz.

Dijital imza şu kriterleri karşılamalıdır: geçerli bir imza kullanmalı, onunla ilişkili sertifika güncel olmalı (süresi dolmamış olmalı) ve (ideal olarak) saygın veya iyi bilinen bir sertifika yetkilisinden gelmeli ve imzalayan veya imzalayan kuruluş güvenilir ol.

PPT’ye Dijital İmza Eklemek için Java Kodu

Elinizde dijital sertifikanız ve sisteminizde Aspose.Slides yüklüyken, Java’da bir PowerPoint sunumuna dijital imza eklemek için şu talimatları izlemelisiniz:

 1. Sunum sınıfını kullanarak ilgili PowerPoint dosyasını yükleyin.
 2. Bir dijital imza nesnesi oluşturun ve ardından dijital imza PFX dosyasını ve parolasını ona iletin.
 3. Dijital imzayı ekleyin.
 4. Değiştirilen sunumu kaydedin.

Bu Java kodu, bir PowerPoint’e nasıl dijital imza ekleyeceğinizi gösterir:

// Sunum dosyasını açar
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // PFX dosyası ve PFX parolası ile bir DigitalSignature nesnesi oluşturur 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", "testpass1");

  // Yorumlar yeni dijital imza
  signature.setComments("Aspose.Slides digital signing test.");

  // Sunuma dijital imza ekler
  pres.getDigitalSignatures().add(signature);

  // Sunumu kaydeder
  pres.save("SomePresentationSigned.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Dijital Olarak İmzalanmış PowerPoint PPT’yi Doğrulayın

Dijital imzalı bir PowerPoint alırsanız, elinizdeki dosyanın imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmek ve onaylamak için bir doğrulama işlemi gerçekleştirirsiniz. Bu süreç, esasen bir PPT veya PPTX sunumunun özgünlüğünün ve bütünlüğünün bir testidir.

Dijital imzayla imzalanmış bir PowerPoint’i doğrulamak için şu talimatları izleyin:

 1. Sunum sınıfını kullanarak ilgili PowerPoint dosyasını yükleyin.
 2. PowerPoint’in imzalanıp imzalanmadığını kontrol edin.
 3. İmzaların (sunumu imzalamak için kullanılan) geçerli olup olmadığını kontrol edin.

Dijital olarak imzalanmış bir PowerPoint belgesini doğrulamak için bu Java kodunu çalıştırın:

// sunumu açar
Presentation pres = new Presentation("SomePresentationSigned.pptx");
try {
  if (pres.getDigitalSignatures().size() > 0)
  {
    boolean allSignaturesAreValid = true;

    System.out.println("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Tüm dijital imzaların geçerli olup olmadığını kontrol eder
    for (IDigitalSignature signature : pres.getDigitalSignatures())
    {
      System.out.println(signature.getComments() + ", "
          + signature.getSignTime().toString() + " -- " + (signature.isValid() ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.isValid();
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      System.out.println("Presentation is genuine. All signatures are valid.");
    else
      System.out.println("Presentation has been modified since signing.");
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides özelliklerini sınırsız bir şekilde denemek istiyorsanız ücretsiz bir geçici lisans almanızı öneririz.

Çözüm

Artık PowerPoint sunumlarına dijital imzalar eklemek için Java’yı nasıl kullanacağınızı bildiğinize inanıyoruz. Bir PowerPoint’i parolayla koruma sunumuyla ilgili bir makale gibi diğer güvenlik temalı makaleler işinize yarayabilir.

Aspose.Slides özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgelerimize bakın/). Sorularınız varsa forumumuza gönderebilirsiniz.