Python'da PPTX

VBA makroları, PowerPoint sunumlarındaki çeşitli işlem türlerini otomatikleştirmenize olanak tanır. Bunları grafikler oluşturmak, gizli nesneleri göstermek ve sunumlarda tekrar eden farklı görevleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Python uygulamalarınızın içinden PowerPoint sunumlarıyla çalışırken, VBA makrolarını değiştirmeniz gerekebilir. Bu nedenle, bu makalede Python kullanarak PowerPoint’te VBA Makrolarını nasıl ekleyeceğinizi, çıkaracağınızı ve kaldıracağınızı öğreneceksiniz.

PowerPoint’te VBA Makrolarıyla Çalışmak İçin Python Kitaplığı

PowerPoint sunumlarında VBA makrolarıyla çalışmak için Aspose.Slides for Python kullanacağız. Kitaplık, PowerPoint sunumları oluşturmak, düzenlemek ve dönüştürmek için zengin bir dizi özellik sağlar. Aşağıdaki komutu kullanarak kitaplığı PyPI‘den yükleyebilirsiniz.

> pip install aspose.slides

Python’da PowerPoint Sunumlarına VBA Makrosu Ekleme

Python kullanarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosu ekleme adımları aşağıdadır.

 • İlk olarak, PowerPoint sunumunu yüklemek veya oluşturmak için Presentation sınıfını kullanın.
 • Ardından, yeni bir VbaProject oluşturun ve onu Presentation.vbaproject özelliğine atayın.
 • Ardından Presentation.vbaproject.modules.addemtymodule(string) yöntemini kullanarak boş bir VBA modülü ekleyin.
 • IVbaModule.sourcecode özelliğini kullanarak VBA modülüne kaynak kodu ekleyin.
 • Referansları ilişkilendirin ve Presentation.vbaproject.references koleksiyonuna ekleyin.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat.PPTM) yöntemini kullanarak sunum dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosunun nasıl ekleneceğini gösterir.

# Sunu oluşturma veya yükleme
with slides.Presentation() as presentation:
  # Yeni VBA projesi oluştur
  presentation.vba_project = slides.vba.VbaProject()

  # VBA projesine boş modül ekleyin
  module = presentation.vba_project.modules.add_empty_module("Module")

  # Modül kaynak kodunu ayarla
  module.source_code = "Sub Test(oShape As Shape) MsgBox ""Test"" End Sub"

  # referans oluştur<stdole>
  stdoleReference = slides.vba.VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation")

  # Office'e başvuru oluştur
  officeReference =slides.vba.VbaReferenceOleTypeLib("Office", "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library")

  # VBA projesine referanslar ekleyin
  presentation.vba_project.references.add(stdoleReference)
  presentation.vba_project.references.add(officeReference)

  # Sunumu kaydet
  presentation.save("add-vba-macro.pptm", slides.export.SaveFormat.PPTM)

Python’da PowerPoint’ten VBA Makrolarını Çıkarın

Ayrıca bir PowerPoint sunumuna eklenen VBA makrolarına erişebilir ve bilgilerini ayıklayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Python’da VBA makrolarının nasıl çıkarılacağını ve adlarının ve kaynak kodlarının nasıl yazdırılacağını gösterir.

 • İlk olarak, Presentation sınıfını kullanarak makro özellikli sunumu yükleyin.
 • Ardından Presentation.vbaproject özelliğini kullanarak sunumun VBA projelerini içerip içermediğini kontrol edin.
 • Presentation.vbaproject.modules koleksiyonundaki her bir VBA modülüne erişin.
 • Son olarak, kaynak kodunu ve VBA modülünün adını çıkarın.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PowerPoint VBA makrolarının nasıl ayıklanacağını gösterir.

# Bir sunum yükleyin
with slides.Presentation("presentation.pptm") as presentation:
  
  # Sunumun VBA Projesi içerip içermediğini kontrol edin
  if presentation.vba_project is not None:
    
    # Her modülü yazdır
    for module in presentation.vba_project.modules:
      print(module.name)
      print(module.source_code)

Bir PowerPoint Sunumundan VBA Makrolarını Kaldırma

Bir VBA makrosunu kaldırmak için, dizinini kullanarak ona erişmeniz gerekir. Makronun referansına sahip olduğunuzda, onu koleksiyondan kaldırabilirsiniz. Aşağıda, bir PowerPoint sunumundan bir VBA makrosunu kaldırma adımları verilmiştir.

 • İlk olarak, Presentation sınıfını kullanarak makro özellikli PowerPoint sunumunu yükleyin.
 • Ardından Presentation.vbaproject.modules.remove(Presentation.vbaproject.modules[index]) yöntemini kullanarak VBA makrosunu kaldırın.
 • Son olarak, Presentation.save(string, SaveFormat.PPTM) yöntemini kullanarak güncellenen sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir VBA makrosunun nasıl kaldırılacağını gösterir.

# Bir sunum yükleyin
with slides.Presentation("presentation.pptm") as presentation:
  # dizini kullanarak VBA makrosunu kaldırın
  presentation.vba_project.modules.remove(presentation.vba_project.modules[0])

  # Sunumu kaydet
  presentation.save("remove-vba-macro.pptm", slides.export.SaveFormat.PPTM)

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Python’u ücretsiz geçici lisans alarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python kullanarak PowerPoint sunumlarında VBA makrolarıyla nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Kod örneklerinin yardımıyla, PowerPoint sunumlarında VBA makrolarının nasıl ekleneceğini, çıkarılacağını ve kaldırılacağını gösterdik. Ayrıca Aspose.Slides for Python hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca soru ve merak ettiklerinizi forumumuz aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız