ekle kaldır powerpoint vba Java

VBA makroları, PowerPoint sunumlarında tekrar eden görevleri gerçekleştirmek, çizelgeler ve formlar oluşturmak vb. için kullanılır. Sunumlarla programlı olarak çalışırken, VBA makrolarını değiştirmeniz gerekebilir. Buna uygun olarak, bu makalede, Java kullanarak PowerPoint sunumlarında VBA makrolarını nasıl ekleyeceğinizi, çıkaracağınızı veya kaldıracağınızı öğreneceksiniz.

PowerPoint VBA Makroları için Java API

Sunumlarda VBA makrolarıyla çalışmak için Aspose.Slides for Java kullanacağız. Java uygulamalarınızın içinden PowerPoint sunumları oluşturmanıza veya değiştirmenize izin veren, zengin özelliklere sahip bir API’dir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java kullanarak PowerPoint Sunumlarına VBA Makrosu Ekleme

Java kullanarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosu ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosunun nasıl ekleneceğini gösterir.

// Örnek Sunum
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Yeni VBA Projesi oluştur
  pres.setVbaProject(new VbaProject());
  
  // VBA projesine boş modül ekleyin
  IVbaModule module = pres.getVbaProject().getModules().addEmptyModule("Module");
  
  // Modül kaynak kodunu ayarla
  module.setSourceCode("Sub Test(oShape As Shape)MsgBox Test End Sub");
  
  // referans oluştur<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference = new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");
  
  // Office'e başvuru oluştur
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference = new VbaReferenceOleTypeLib("Office",
      "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");
  
  // VBA projesine referanslar ekleyin
  pres.getVbaProject().getReferences().add(stdoleReference);
  pres.getVbaProject().getReferences().add(officeReference);
  
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java kullanarak PowerPoint’ten VBA Makrolarını Çıkarın

Aşağıdakiler, Java kullanarak bir PowerPoint sunumundan VBA makrolarını ayıklama adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, PowerPoint VBA makrolarının nasıl ayıklanacağını gösterir.

// Sunumu Yükle
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  if (pres.getVbaProject() != null) // check if Presentation contains VBA Project
  {
    // VBA modülleri arasında geçiş yapın
    for (IVbaModule module : pres.getVbaProject().getModules())
    {
      System.out.println(module.getName());
      System.out.println(module.getSourceCode());
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

PowerPoint VBA Makrolarını Kaldırma

Belirli bir VBA makrosunu, VBA projesindeki dizinini kullanarak bir PowerPoint’ten de kaldırabilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint VBA makrosunun nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Sunumu Yükle
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  // Vba modülüne erişin ve kaldırın
  pres.getVbaProject().getModules().remove(pres.getVbaProject().getModules().get_Item(0));
  
  // Sunumu Kaydet
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Slides for Java’yı geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PowerPoint VBA makrolarıyla nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Özellikle, PowerPoint sunumlarında VBA makrolarının nasıl ekleneceğini, çıkarılacağını ve kaldırılacağını gördünüz. API’nin diğer özelliklerini keşfetmek için belgelere başvurabilirsiniz. Ayrıca, [forumumuz] aracılığıyla 23 sorularınızı bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

İpucu: Aspose’u çevrimiçi VBA makro temizleme aracı denemek isteyebilirsiniz.