Mange PowerPoint Slayt Notları

Microsoft PowerPoint, slaytlarınıza notlar ekleme seçeneği sunar. Bu notlar, ek bilgi ve bağlam sağlayarak sunum yapan kişiye yardımcı olabilir. PowerPoint sunumlarınıza bu tür notları programlı olarak eklemeniz veya güncellemeniz gereken durumlarda kendinizi bulabilirsiniz. Bunun ışığında, bu makale size C++‘da PowerPoint PPT/PPTX’te notların nasıl ekleneceğini, düzenleneceğini ve kaldırılacağını öğretecektir.

PowerPoint PPT’de Not Eklemek, Düzenlemek ve Kaldırmak için C++ Kitaplığı

Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyaları oluşturmayı, okumayı ve değiştirmeyi destekleyen yerel bir C++ kitaplığıdır. Kitaplık, PowerPoint sunumlarındaki notlarla çalışmayı da destekler. Kitaplığı NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++ ile PowerPoint PPT’den Notları Okuyun

Aşağıda, bir PowerPoint Slaytından notları okuma adımları verilmiştir.

Aşağıda, C++ kullanarak bir PPTX slaydından notları okumak için örnek kod bulunmaktadır.

// Kaynak PowerPoint dosyası
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Slayt notlarını oku
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->get_NotesSlide();

Console::WriteLine(note->get_NotesTextFrame()->get_Text());

C++ ile PowerPoint PPT’ye Notlar Ekleyin

Aspose.Slides for C++ size PowerPoint slaytlarına notlar eklemenizi sağlar. Bunun için gerekli slayt için INotesSlideManager‘a erişin ve ardından notu ekleyin. Aşağıdakiler, belirli bir PowerPoint slaydına not ekleme adımlarıdır.

Aşağıda, C++ kullanarak belirli bir PowerPoint PPT slaydına not eklemek için örnek kod verilmiştir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\added-slide-notes.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Yeni slayt notları ekle
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->AddNotesSlide();

// Not metnini ayarla
note->get_NotesTextFrame()->set_Text(u"Test");

// Sunum dosyasını kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

PowerPoint PPT Slaytlarının Notlarını C++ ile Güncelleyin

Notları güncellemek için INotesSlideManager ile mevcut notu alırsınız ve ardından not metnini güncellersiniz. Aşağıda, bir PowerPoint slaydının notlarını güncelleme adımları yer almaktadır.

C++ kullanarak bir PowerPoint PPT slaytının notlarını güncellemek için örnek kod aşağıdadır.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\updated-slide-notes.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Slayt notlarına erişin
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->get_NotesSlide();

// Notları güncelle
note->get_NotesTextFrame()->set_Text(u"Test Updated");

// Sunum dosyasını kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

C++ ile bir PowerPoint PPT Slaytından Notları Kaldırma

Söz konusu slayt için INotesSlideManager‘ı alıp RemoveNotesSlide() yöntemini kullanarak bir slayttan notları kaldırın. Aşağıdakiler, bir PowerPoint PPT slaytından notları kaldırma adımlarıdır.

C++ kullanarak bir PowerPoint slaydından notları kaldırmak için örnek kod aşağıdadır.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\removed-slide-notes.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Slayt notlarını kaldır
notesManager->RemoveNotesSlide();

// Sunum dosyasını kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

PowerPoint PPT Notlarını Yönetmek için C++ Kitaplığı - Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarında slayt notlarını nasıl yöneteceğinizi öğrendiniz. Özellikle, PowerPoint slaytlarından notları nasıl okuyacağınızı, ekleyeceğinizi, güncelleyeceğinizi ve kaldıracağınızı öğrendiniz. Aspose.Slides for C++ ayrıca sunumla ilgili görevlerinizde size yardımcı olan birçok ek özellik sunar. Resmi belgeleri ziyaret ederek kitaplığı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız