SVG'yi HTML'ye dönüştür

Ölçeklenebilir Vektör Grafiği, SVG dosyaları, görüntünün kalitesini değiştirmeden ölçeklenebilmeleri nedeniyle web üzerinde yaygın olarak kullanılır. Logolar, simgeler ve çizimler gibi iki boyutlu grafikler genellikle SVG dosya biçiminde oluşturulur. C# dilini kullanarak SVG dosyasını HTML dosyasına programlı olarak kolayca dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, SVG’den HTML’ye web sayfası dönüştürme hakkında birkaç ayrıntı öğreneceksiniz:

SVG’den HTML’ye Dönüştürücü - C# API Kurulumu

Aspose.SVG for .NET API, .NET uygulamalarınızda programlı olarak SVG dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize veya dönüştürmenize olanak tanır. SVG’yi PDF formatına dönüştürebilir ve ardından PDF’yi HTML format dosyasına dönüştürmek için Aspose.PDF for .NET API’sini kullanabilirsiniz. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet komutlarıyla bu API’leri kolayca yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.SVG
PM> Install-Package Aspose.Pdf

SVG’yi C#’ta Programlı Olarak HTML Web Sayfasına Dönüştürme Adımları

SVG’yi C# kullanarak HTML dosyasına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

// Aracı PDF dosyasını kaydetmek için MemoryStream'i başlatın
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Giriş SVG dosyasını yükle
using (SVGDocument document = new SVGDocument("Sample.svg"))
// PdfRenderingOptions'ı Belirtin
PdfRenderingOptions options = new PdfRenderingOptions()
{
  // Sayfa Yapısı özelliklerini ayarla
  PageSetup =
  {
    Sizing = SizingType.FitContent
  }
};
 • PDF dosyasını dışa aktarmak için PdfDevice sınıf örneğini başlatın.
// PdfDevice sınıf nesnesini başlat
using (PdfDevice device = new PdfDevice(options, stream))
{
  // SVG'yi PDF dosyasına dönüştür
  document.RenderTo(device);
}
 • PDF dosyasını MemoryStream nesnesinden yükleyin ve SaveFormat numaralandırmasıyla HTML dosyasına dönüştürün.
// Oluşturulan PDF belgesini yükleyin
Document pdfDocument = new Document(stream);

// HTML formatını çıkarmak için SVG dosya içeriğini kaydedin
pdfDocument.Save("Sample.html", SaveFormat.Html);

C# SVG’yi HTML’ye Dönüştür – Tam Kod Parçacığı

Aşağıdaki kod örneği, SVG’nin C# kullanarak programlı olarak HTML web sayfasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Aracı PDF dosyasını kaydetmek için MemoryStream'i başlatın
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Giriş SVG dosyasını yükle
using (SVGDocument document = new SVGDocument("Sample.svg"))
{
  // PdfRenderingOptions'ı Belirtin
  PdfRenderingOptions options = new PdfRenderingOptions()
  {
    // Sayfa Yapısı özelliklerini ayarla
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };
  using (PdfDevice device = new PdfDevice(options, stream))
  {
    // SVG'yi PDF dosyasına dönüştür
    document.RenderTo(device);
  }
}      

// PDF belgesini yükleyin
Document pdfDocument = new Document(stream);

// HTML formatını çıkarmak için SVG dosya içeriğini kaydedin
pdfDocument.Save("Sample.html", SaveFormat.Html);

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz Geçici Lisans talep ederek Aspose API’lerinin sunduğu farklı özellikleri deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, SVG’yi C# kullanarak programlı olarak HTML web sayfası dosya biçimine dönüştürmeyi öğrendiniz. Farklı özelliklere göz atmak için Aspose.SVG for .NET ve Aspose.PDF for .NET API Belgelerini daha fazla inceleyebilirsiniz. Herhangi bir endişeniz olması durumunda lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazmayı unutmayın.

Ayrıca bakınız