SVG'yi C# dilinde PDF'ye dönüştürün

SVG görüntüleri PDF belgelerine dönüştürmek istiyor musunuz? Eğer öyleyse, doğru yerdesiniz. Bu makale, birkaç basit adımı izleyerek SVG’yi C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterecektir.

SVG (Scalable Vector Graphics), çözünürlükten bağımsız olarak çalışan açık standart bir dosya türüdür. Vektör grafikleri kullanan ve sınırlı animasyonu destekleyen XML tabanlı bir formattır. SVG dosyaları yalnızca XML dosyalarıdır, dolayısıyla herhangi bir metin düzenleyici bunları düzenleyebilir. Çoğu modern tarayıcı, SVG dosyalarını destekler ve bunların işaretlemelerini işleme yeteneğine sahiptir. Belirli durumlarda, SVG görüntülerini PDF belgelerine aktarmamız gerekebilir.

PDF, en yaygın kullanılan belge biçimidir. Orijinal biçimlendirmeyi olduğu gibi tutar, bu yüzden bu kadar popülerdir. SVG belgelerini programlı olarak kolayca PDF formatına dönüştürebiliriz. Öyleyse başlayalım!

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. SVG’yi PDF’ye Dönüştürmek için C# API
 2. SVG’yi PDF’ye dönüştürün
 3. SVG’yi PDF’ye dönüştürün

SVG’yi PDF’ye Dönüştürmek için C# API

SVG’yi PDF’ye dönüştürmek için Aspose.SVG for .NET API’sini kullanacağız. API, herhangi bir yazılım bağımlılığı olmaksızın SVG dosyalarını yüklemek, ayrıştırmak, işlemek, oluşturmak ve popüler biçimlere dönüştürmek için kolay bir yol sağlar.

API, SVG hiyerarşisinin kökünü temsil eden ve tüm içeriği tutan SVGDocument sınıfını sağlar. PdfSaveOptions sınıfı, PDF kaydetme seçeneklerinin belirtilmesine izin verir. SVG kaynağını PDF’ye dönüştüren Converter.ConvertSVG(SVGDocument, PdfSaveOptions, string) yöntemine sahibiz. PdfRenderingOptions sınıfı, PdfDevice için işleme seçeneklerini temsil eder. PdfDevice sınıfı, bir PDF belgesine dönüştürmeye izin verir.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.SVG

C# kullanarak SVG’yi PDF’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir SVG görüntü dosyasını kolayca PDF’ye dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, SVGDocument sınıfını kullanarak bir SVG yükleyin.
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Bundan sonra, BackgroundColor vb. gibi PDF kaydetme seçeneklerini belirtin.
 4. Son olarak, Converter.ConvertSVG() yöntemini çağırın. Argüman olarak SVGDocument, PdfSaveOptions ve çıktı PDF dosyası yolunu alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde SVG’nin PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, SVG'nin PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir
// Bir dosyadan bir SVG belgesi yükleyin
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini başlat
var saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.BackgroundColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;

// SVG'yi PDF'ye dönüştür
Converter.ConvertSVG(document, saveOptions, "C:\\Files\\Circles_out.pdf");
CSharp'ı kullanarak SVG'yi PDF'ye dönüştürme

C# kullanarak SVG’yi PDF’ye dönüştürün.

C# dilinde SVG’yi PDF’ye dönüştürün

Alternatif olarak, aşağıda verilen adımları izleyerek bir SVG’yi PDF’ye dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, SVGDocument sınıfını kullanarak bir SVG yükleyin.
 2. Ardından, PdfRenderingOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Ardından, PageSetup, JpegQuality vb. gibi PDF kaydetme seçeneklerini belirtin.
 4. Bundan sonra, PdfDevice sınıfının bir örneğini başlatın. Argüman olarak PdfRenderingOptions ve çıktı PDF dosya yolunu alır.
 5. Son olarak, RenderTo() yöntemini çağırın. Argüman olarak PdfDevice’i alır.

Aşağıdaki kod örneği, SVG’nin C# dilinde PDF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, SVG'nin PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir
// Bir dosyadan bir SVG belgesi yükleyin
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// PdfRenderingOptions sınıfının bir örneğini başlat 
// Özel PageSetup ve JpegQuality özelliklerini ayarlayın
var pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Svg.Drawing.Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));
pdfRenderingOptions.JpegQuality = 10;

// PdfDevice sınıfının bir örneğini başlat
using (IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, "C:\\Files\\Render_out.pdf"))
{
  // SVG'yi PDF'ye dönüştürün ve belgeyi işleme aygıtına gönderin
  document.RenderTo(device);
}

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Aspose.SVG for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • mevcut bir SVG görüntüsünü yükleyin;
 • PDF kaydetme seçeneklerini tanımlayın;
 • PDF oluşturma seçeneklerini belirtin;
 • SVG’yi C#’ta PDF olarak kaydedin.

C# dilinde SVG’yi PDF’ye dönüştürmenin yanı sıra dokümantasyon kullanarak Aspose.SVG for .NET hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve API tarafından desteklenen farklı özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız