Yükle Kaydet Birleştir SVG C#

SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri), iki boyutlu grafikler için bir vektör görüntü formatıdır. Bu görüntüler, dosya içeriklerini kolayca düzenlemek veya aramak için farklı düğümler arasında geçiş yapmanızı sağlayan XML formatına dayalıdır. SVG görüntü dosyalarını C# dilinde programlı olarak yükleyebilir, kaydedebilir veya birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde, SVG görüntüleri ile ilgili diğer birçok özellik, .NET tabanlı uygulamalarınızın desteklenen birkaç dosya biçimini işlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümleri inceleyelim:

C# .NET SVG API’sini kurun

Aspose.SVG for .NET API, SVG dosyaları oluşturmayı, düzenlemeyi veya dönüştürmeyi destekler. DLL dosyasını Resmi İndirmeler adresinden ZIP olarak indirebilir ve projenizin kaynaklarına ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Microsoft Visual Studio’daki NuGet Paket Yöneticisi aracılığıyla da yapılandırabilirsiniz. Varsa, diğer bağımlılıklarla birlikte NuGet galerisinden API’yi yükleyecektir. NuGet kurulum komutu aşağıdadır:

PM> Install-Package Aspose.SVG

SVG dosyasını C# kullanarak Programlı olarak yükleyin

Mevcut SVG görselleri ile çalışmaya başlarken yapmamız gereken ilk adım girdi dosyasını yüklemek. Bir SVG dosyasını web’den olduğu kadar bir dosyadan da programlı olarak yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar bir SVG dosyasının nasıl yükleneceğini gösterir:

 1. SVG girişi için dosya yolunu belirtin
 2. VEYA SVG görüntüsünü yüklemek için URL’yi belirtin
 3. Bir dosyadan veya URL’den bir SVG belgesi yükleyin

Aşağıdaki kod parçacığı, SVG dosyasının C# kullanarak programlı olarak nasıl yükleneceğini gösterir:

// Specify the file path to input SVG
string document = Path.Combine(dataDir, "QBezier.svg");

// OR specify the URL to load the SVG image
var documentUrl = new Url("https://docs.aspose.com/svg/net/drawing-basics/svg-path-data/owl.svg");

// Load an SVG document from a file or URL
var document = new SVGDocument(document)

However, it is important to note here that the API can throw DOMException if the resource is not found at specified URL.

SVG dosyasını Programlı olarak C# dilinde kaydedin

SVG dosyasının nasıl yükleneceğini zaten öğrendik. Aynı şekilde, bir SVG dosyasını bir dosyaya veya URL’ye kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, SVG dosyalarını .NET tabanlı uygulamalarınıza nasıl kaydedeceğinizi açıklar:

 1. SVG belge kaydı için tam (tam) bir yol belirleyin
 2. SVG’yi bir dosyaya kaydet
 3. Veya SVG’yi Url’ye Kaydet

Save(Url) aşırı yüklenmiş yöntem Belgeyi Url tarafından belirtilen yerel bir dosyaya kaydeder. Aşağıdaki kod parçacığı, C# kullanarak SVG dosyasının nasıl kaydedileceğini gösterir:

// SVG belge kaydı için tam (tam) bir yol belirleyin
var url = new Url(Path.Combine(OutputDir, "Lineto_out.svg"), Directory.GetCurrentDirectory());

// SVG'yi bir dosyaya kaydet
document.Save(documentPath);

// VEYA SVG'yi URL'ye kaydedin
document.Save(url);

SVG görüntülerini C# ile Programlı Olarak Birleştirin

Farklı SVG dosyalarını PDF, XPS, JPG, TIFF ve diğer dosya formatlarında birleştirebilirsiniz. Farklı SVG görüntülerini birleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Birden fazla SVG giriş dosyası yükleyin
 2. SvgRenderer örneğini başlat
 3. Tüm SVG dosyalarını gerekli çıktı biçiminde birleştirin

Aşağıdaki kod, SVG dosyalarının C# kullanarak programlı olarak nasıl birleştirileceğine bir örnektir:

// Initialize SVG documents from files to merge later
using (var document1 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "owl.svg")))
using (var document2 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "conclusion.svg")))
using (var document3 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "Lineto.svg")))
{
  // Create an instance of SvgRenderer
  using (var renderer = new SvgRenderer())
  {
    // Create an instance of PdfDevice
    using (var device = new PdfDevice(Path.Combine(OutputDir, "result.pdf")))
    {
      // Merge all SVG documents to PDF
      renderer.Render(device, document1, document2, document3);
    }
  }
}

Çözüm

Bu makalede, gereksinimlerinize göre SVG dosyalarını bir dosyaya veya URL’ye nasıl yükleyeceğinizi ve kaydedeceğinizi inceledik. Ayrıca, farklı SVG dosyalarını PDF, XPS, PNG, JPG, vb. olarak nasıl birleştireceğimizi de araştırdık. Ancak, burada ele aldığımız örnek ve kod parçacığı, SVG dosyalarını bir PDF belgesinde birleştirmekle ilgilidir. Örnek Proje ve Ürün Belgeleri’ne göz atarak API’yi daha fazla keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Ücretsiz Destek Forumları adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sizinle iletişime geçmek için sabırsızlanıyoruz!

Ayrıca bakınız