SVG Görüntüsünü Döndür C#

SVG dosyaları, grafikleri XML biçiminde tanımlar. Görüntü kalitesini bozmadan herhangi bir boyutta ölçeklendirilebilir veya basılabilirler. Bazı durumlarda, bir SVG görüntüsünü döndürmeniz gerekebilir. Buna göre, bu makale bir SVG görüntüsünün programlı olarak C# dilinde nasıl döndürüleceğini kapsar.

C# SVG Görüntü Döndürme – API Kurulumu

Aspose.SVG for .NET, SVG dosyalarıyla çalışmayı destekler. .NET Framework tabanlı uygulamalarınızdan SVG görüntülerini düzenleyebilir, güncelleyebilir veya oluşturabilirsiniz. İndirilenler sayfasından referans DLL dosyalarını indirmeniz veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.SVG

SVG Görüntü Dosyasını Programlı Olarak C# ile Döndürme

Bir SVG görüntü dosyasını aşağıdaki adımlarla döndürebilirsiniz:

 1. Giriş SVG dosyasını açın ve bir grafik öğesi oluşturun.
 2. Döndürme dönüşümünü ayarlayın ve döndürme derecesini belirtin.
 3. Grafik öğesini ekleyin.
 4. Döndürülen SVG görüntüsünü kaydedin.

Bir SVG Görüntüsünü C#’ta Programlı Olarak Döndürün

C#’ta bir SVG görüntüsünü döndürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Giriş SVG dosyasını SVGDocument sınıfıyla yükleyin.
 2. Döndürme açısından bahsedin ve döndürme dönüşümünü ayarlayın.
 3. Grafik öğesini ekleyin.
 4. Çıktı döndürülmüş SVG görüntüsünü Kaydet yöntemini kullanarak yazın.

Aşağıdaki kod, gömülü HTML içeriğine sahip bir SVG görüntüsünün C# kullanılarak programlı olarak nasıl döndürüleceğini açıklar:

// SVG belgesini açın
using var document = new SVGDocument("example.svg");

var svg = document.RootElement as SVGElement;
var bbox = document.RootElement.GetBBox();

if (svg == null)
  return;

// g grafik öğesi oluşturun;
var g = (SVGGElement)document.CreateElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "g");

// Döndürme dönüşümünü ayarla 
g.SetAttribute("transform", $"rotate(45,{(bbox.X + bbox.Width) / 2f}, {(bbox.Y + bbox.Height) / 2f})");

// Çocukları svg öğesinden g öğesine kopyalayın
foreach (var childNode in svg.ChildNodes)
  g.AppendChild(childNode.CloneNode(true));
var child = svg.LastElementChild;

// Çocukları svg'den kaldır
while (child != null)
{
  svg.RemoveChild(child);
  child = svg.LastElementChild;
}

// Svg elment'e g elment ekleyin
document.RootElement.AppendChild(g);

// Değiştirilen belgeyi kaydet
document.Save("roatedexample.svg");

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi tam kapasitesiyle test etmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir SVG görüntüsünü programlı olarak C# dilinde döndürmeyi öğrendiniz. Ayrıca API’nin diğer özelliklerini öğrenmek için dokümantasyon bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız