Türkçe

Java kullanarak PDF Dosyaları Oluşturun - Java PDF API

PDF, farklı türde belgeler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir dosya biçimi haline geldi. Çeşitli endüstriler, makbuzlar, faturalar, iş raporları vb. belge üretimi için PDF otomasyonunu benimsemiştir. Bu tür senaryoları göz önünde bulunduran bu makale, Java’da programlı olarak PDF belgelerinin nasıl oluşturulacağını ele almaktadır. Kod örnekleri, Java’da sıfırdan bir PDF dosyasının nasıl oluşturulacağını ve bu PDF’ye metin, resimler, tablolar ve diğer öğelerin nasıl ekleneceğini gösterecektir.
Aralık 31, 2020 · 7 dk · Osman Aziz