Türkçe

C# kullanarak XBRL'ye Dipnot Bağlantıları ve Rol Referans Nesneleri Ekleme

Bir XBRL örnek belgesini programlı olarak kolayca oluşturabilir ve Dipnot Bağlantısı, Rol Referansı, Arc Rol Referansı vb.
Mayıs 22, 2022 · 5 dk · Muzammil Han