Türkçe

Java'da Programlı Olarak XPS'ye Metin veya Görüntü Ekleme

XPS dosyaları, görünüm, düzen ve yazdırma ile ilgili bilgileri kaydetmek için kullanılan XML kağıt özelliklerine dayalıdır. Herhangi bir metni veya görüntüyü Java’da programlı olarak bir XPS dosyasına kolayca ekleyebilirsiniz.
Mart 15, 2022 · 3 dk · Farhan Raza