Türkçe

Medyan ve Wiener Filtrelerini C#'daki Görüntülere Uygulayın

Bu yazıda, görüntüleri yumuşatmak ve gürültüyü gidermek için yaygın olarak kullanılan medyan ve wiener filtrelerinin nasıl uygulanacağını göstereceğiz. O halde medyan ve wiener doldurucuların bir görüntüye programlı olarak C# ile nasıl uygulanacağını görelim.
Ekim 20, 2022 · 4 dk · Osman Aziz