Türkçe

C#'ta CFF'yi TTF Yazı Tipine Dönüştür

Bazı senaryolarda bir CFF dosyasını TTF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale bir CFF dosyasının programlı olarak C# dilinde TTF formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Ekim 27, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

CFF'yi Java'da Programlı Olarak TTF Yazı Tipine Dönüştürme

CFF dosyaları, yüksek kaliteli yazdırma ortamlarında kullanılmak üzere esnekliğe ve genişletilebilirliğe sahiptir. Bazı durumlarda, bir CFF dosyasını TTF True Type Font formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Buna göre, bu makale Java’da programlı olarak CFF’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Eylül 27, 2022 · 2 dk · Farhan Raza