Türkçe

C#'ta CFF'yi TTF Yazı Tipine Dönüştür

Bazı senaryolarda bir CFF dosyasını TTF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale bir CFF dosyasının programlı olarak C# dilinde TTF formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Ekim 27, 2022 · 2 dk · Farhan Raza