Türkçe

Aspose.Words kullanarak bir Belgeyi Dönüştürün

Belgeleri bir biçimden diğerine dönüştürmek Aspose.Words’ün ana özelliklerinden biridir. Aspose.Words’te dönüştürme, bir belgeyi desteklenen yükleme biçimlerinden birinde açıp ardından başka bir biçimde kaydetmeyi içerir. Aspose.Words, neredeyse tüm yaygın dönüştürme kombinasyonlarını destekler, örneğin: DOC, DOCX, RTF’den PDF veya XPS’ye, DOC veya DOCX’ten JPEG, TIFF, PNG’ye, DOCX’ten Markdown’a veya HTML’ye, PDF’den DOC, DOCX veya diğer Word biçimlerine, ve diğerleri. Lütfen bunun olası dönüşümlerin tam listesi olmadığını unutmayın. Aspose.Words tarafından desteklenen tüm yükleme veya içe aktarma biçimlerini belirten LoadFormat ve tüm kaydetme veya dışa aktarma biçimlerini belirten SaveFormat öğelerine göz atabilirsiniz.
Temmuz 3, 2020 · 3 dk · Mary Gerasimova