Türkçe

Python'da MPP'yi TIFF'e dönüştürün

Microsoft Project MPP formatında bir proje oluşturur. MPP’deki projeleri organize ediyor, takip ediyor ve sürdürüyoruz. MPP dosyası görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından programlı olarak çok sayfalı TIFF görüntülerine kolayca aktarabiliriz. Bu yazıda Python’da MPP’yi TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ocak 22, 2024 · 3 dk · Müzammil Han