Türkçe

C# kullanarak MS Project MPP'yi XAML Biçimine Dönüştürme

Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili (XAML, dosyaları için .xaml biçimini kullanan, XML tabanlı basit ve bildirime dayalı bir dildir. XAML’de, hiyerarşik ilişkilere sahip nesnelerin özelliklerini oluşturabilir, başlatabilir ve ayarlayabilirsiniz. Esas olarak grafik tasarım için kullanılır. Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) ve WPF (Windows Presentation Foundation) kullanıcı arayüzleri Bu makalede, Microsoft Project MPP dosyalarını C# kullanarak XAML formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Ağustos 31, 2021 · 3 dk · Muhammed Ahmed