Türkçe

Python'da OBJ'yi FBX'e dönüştürme

Bu yazıda, Python’da OBJ’yi FBX’e nasıl dönüştüreceğimizi keşfedeceğiz. Bu blog gönderisi, çok sayıda dosyayı dışa aktarma sürecini otomatikleştirmek için yararlı olabilir. 3D OBJ dosyasını Python’da FBX formatına dışa aktarmak için bir dönüştürücü oluşturabilirsiniz.
Nisan 10, 2023 · 2 dk · Farhan Raza

Python'da OBJ'yi USDZ'ye dönüştürme

Bir 3B nesne dosyasında, 3B nesnenizle ilgili 3B koordinatları, doku haritalarını, çokgen yüzleri ve diğer bilgileri bulabiliriz. USDZ dosya formatı, iOS cihazlarının özel uygulamalara ihtiyaç duymadan 3D ve AR içeriğini görüntülemesini sağlar. Bu yazıda, Python’da bir OBJ dosyasını USDZ formatına nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Kasım 10, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

Python'da OBJ'yi STL'ye dönüştürme

OBJ dosyası, genellikle CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımı tarafından oluşturulan 3B modelleme sürecinin son ürünüdür. Köşe, köşe normalleri, köşeler vb. içeren bir geometri tanım dosyasıdır. Bazı durumlarda, bir OBJ dosyasını STL formatına dönüştürmemiz gerekebilir. STL dosyası, 3B vektör grafikleri hakkında bilgi içerir. Bu yazıda, Python’da bir OBJ dosyasını STL formatına nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ekim 6, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

3B Nesne Dosyası OBJ'yi C#'ta FBX veya STL Formatına Dönüştürün

OBJ, geometrik verilerin ileri veya geri iletimini sağlayan geometrik nesneleri dosyalar. Bu makale, bir OBJ dosyasının FBX veya STL biçim dosyasına dönüştürülmesini kapsar.
Eylül 6, 2021 · 2 dk · Farhan Raza