Türkçe

C# kullanarak GeoJson'u TopoJson'a ve tersini dönüştürün

GeoJSON, coğrafi özellikleri uzamsal olmayan özelliklerle temsil etmek için kullanılır. Oysa TopoJSON, GeoJSON’un Topoloji kullanan bir uzantısıdır. Gereksinimlerinize göre GeoJSON’u TopoJSON’a ve TopoJSON’u GeoJSON’a dönüştürebilirsiniz.
Mart 2, 2021 · 3 dk · Farhan Raza