Türkçe

GPX'i C# dilinde GeoJSON'a dönüştürün

GPX, ortak bir GPS veri formatı olarak tasarlanmış bir XML şemasıdır. GeoJSON formatı ise coğrafi özellikleri temsil eden açık standart bir tasarımdır. Bazı durumlarda, GPX’i GeoJSON formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür kullanım durumlarına uygun olarak, bu makale bir GPX dosyasının C# dilinde programlı olarak GeoJSON formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Kasım 11, 2022 · 2 dk · Farhan Raza