Türkçe

HTML Şablonunu C# ile JSON ile Birleştirin

HTML şablonları, farklı veri kaynaklarından veri toplamak için kullanılır. Verileri şablonla birleştirdikten sonra HTML belgeleri oluşturabilirsiniz. Bazı senaryolarda, şablon dosyasıyla birleştirme için girdi verileri JSON biçiminde olabilir. Bu tür kullanım durumlarına uygun olarak bu makale, HTML şablonlarının C# dilinde programlı olarak JSON biçimindeki verilerle nasıl birleştirileceğini kapsar.
Ekim 5, 2022 · 2 dk · Farhan Raza