Türkçe

Java kullanarak Word'de (DOCX/DOC) Yorum Ekleme veya Silme

Yorumlar, iyileştirmeler ve değişiklikler önermek için kelime belgelerinde, DOCX veya DOC kullanılır. Java kullanarak programlı olarak yorumların nasıl ekleneceğini ve yorumların nasıl silineceğini veya kaldırılacağını keşfedelim. Gereksinimlerinize göre yazar adı, baş harfler, yorum metni, tarih ve saat ekleyebilirsiniz. Tüm bu görevleri Aspose.Words for Java API kullanarak gerçekleştireceğiz. Burada, kelime belgelerindeki yorumlarla ilgili aşağıdaki kullanım örneklerini öğreneceğiz: Java kullanarak Mevcut Word Belgesine Yorum Ekleme Java kullanarak Yeni Word Belgesine Yorum Ekleme Java kullanarak Word Belgesinden Belirli Yorumları Sil Java kullanarak Word Belgelerinden Tüm Yorumları Sil Word dosyalarına Yorum Ekleme veya Silme (DOCX/DOC) API – Kurulum Aspose.
Ağustos 12, 2020 · 4 dk · Farhan Raza