Türkçe

Word DOC veya DOCX'i C# VB.NET'te HTML, MHTML'ye dönüştürün

Word belgelerini (DOC/DOCX) HTML veya MHTML formatı gibi web sayfalarına kolayca dönüştürebilirsiniz. Aspose.Words for .NET API, bu dönüştürmeyi C# veya VB.NET kullanarak gerçekleştirmek için kullanılabilir. Microsoft Word belgelerinin dönüştürülmesi popüler bir kullanım durumudur, bu nedenle dönüştürme için API tarafından farklı seçenekler desteklenir.
Ekim 2, 2020 · 3 dk · Farhan Raza