Türkçe

Java kullanarak PDF'deki Tablolardan Veri Çıkarma

PDF, bugünlerde hakim belge formatlarından biridir. Metni, grafikleri, tabloları, ek açıklamaları ve bir dizi başka öğeyi destekler. Belirli durumlarda, faturalar gibi PDF belgelerindeki tablolardan veri almanız gerekebilir. Bunu programlı olarak başarmak için makale, Java kullanarak PDF’deki tablolardan nasıl veri çıkarılacağını kapsar.
Ekim 11, 2021 · 3 dk · Osman Aziz