Türkçe

Java Kullanarak Görüntülerden PDF Dosyası Oluşturun

Çeşitli durumlarda, bir resim koleksiyonunu bir PDF dosyasına dönüştürmeniz gerekebilir. Örneğin, bir albümdeki tüm görüntüleri tek bir PDF dosyasına eklemek isteyebilirsiniz. Öte yandan, taranmış bir belgenin görüntülerinden PDF oluşturmanız gerekebilir. Bu tür durumlarla başa çıkabilmek için bu makale, Java kullanılarak birden çok görüntüden nasıl PDF oluşturulacağını ele almaktadır.
Mart 1, 2021 · 3 dk · Osman Aziz