Türkçe

C#'ta VSD VSDX Dosyalarında Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme veya Kaldırma

Üstbilgiler ve altbilgiler, bir dosyanın her sayfasının üst ve alt kenar boşluklarında bilgi görüntülemek için kullanılır. Konu, bölüm, yazar, sayfa numarası ve diğer ilgili bilgileri içerebilirler. VSD veya VSDX biçimindeki Visio diyagramları, önemli bilgileri göstermek için bir üstbilgi ve altbilgi de içerebilir. Bu makale, C# dilinde programlı olarak Visio dosyalarına üst bilgi ve alt bilginin nasıl ekleneceğini veya kaldırılacağını kapsar.
Nisan 10, 2022 · 3 dk · Farhan Raza