Türkçe

HTML Şablonunu C# ile XML ile Birleştirme

HTML formları, birden çok kaynaktan bilgi toplamak için kullanılabilir. Toplanan bilgiler, daha sonra XML formatındaki veriler olarak çıkarılabilen bir veritabanında saklanabilir veya seri hale getirilebilir. Belirli durumlarda, HTML şablonunu XML verileriyle birleştirmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlardan sonra, bu makale HTML şablonlarının C# dilinde programlı olarak XML verileriyle nasıl birleştirileceğini açıklamaktadır.
Ekim 5, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

HTML Şablonunu C# ile JSON ile Birleştirin

HTML şablonları, farklı veri kaynaklarından veri toplamak için kullanılır. Verileri şablonla birleştirdikten sonra HTML belgeleri oluşturabilirsiniz. Bazı senaryolarda, şablon dosyasıyla birleştirme için girdi verileri JSON biçiminde olabilir. Bu tür kullanım durumlarına uygun olarak bu makale, HTML şablonlarının C# dilinde programlı olarak JSON biçimindeki verilerle nasıl birleştirileceğini kapsar.
Ekim 5, 2022 · 2 dk · Farhan Raza