Türkçe

Java'da Bir Görüntüye İmza Ekleme

Görüntüler ve diğer belge biçimleri günlük işlerde sıklıkla kullanılır. Bu nedenle, telif hakkı ihlalinden kaçınmak veya eserin sahipliğini sergilemek için birçok görüntü imzalanır. Bu tür gereksinimler için, görüntüleri veya grafik içerikleri işlemek üzere Aspose.PSD for Java API’yi kullanabilirsiniz. Bu makale, Java’da bir görüntüye programlı olarak nasıl imza ekleneceğini açıklar.
Şubat 18, 2022 · 2 dk · Farhan Raza