Türkçe

Aspose.Words for .NET 20.3 yayınlandı!

Bu ay, 18 Kurumsal ve Öncelikli destek sorunu dahil olmak üzere 72 iyileştirme ve düzeltme sunmayı başardık. Aspose.Words for .NET’in son sürümünde toplam 110 sayı işlendi. Xamarin Platformu için Güncellemeler Aspose.Words 20.3’ten itibaren Xamarin desteği değişti. Önceki sürümlerde Xamarin.Android, Xamarin.Mac ve Xamarin.iOS için ayrı DLL’ler sağladık. Artık Xamarin geliştiricileri Aspose.Words for .NET Standard’ı yukarıda belirtilen tüm platformlarda kullanabilir. .NET Standard belgelerine göre, Aspose.Words for .NET Standard 2.0, Xamarin.iOS 10.14 veya daha yenisi, Xamarin.
Mart 10, 2020 · 2 dk · Andrey Noskov