Türkçe

Java'da Excel Dosyalarını Koruma ve Korumayı Kaldırma

Excel dosyaları, küçük ve büyük boyutlu verileri satırlar ve sütunlar biçiminde depolamak için kullanılır. Veri depolamanın yanı sıra, grafikler ve tablolar kullanarak hesaplamalar ve veri analizi gibi diğer işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Veriler korunmaya değer olduğu için MS Excel, Excel dosyalarını korumanıza izin verir. Bu makale, MS Excel dosyalarının programlı olarak korunmasının nasıl otomatikleştirileceğini kapsar. Özellikle, Java kullanarak Excel dosyalarını korumayı ve korumayı kaldırmayı öğreneceksiniz.
Ocak 11, 2021 · 3 dk · Osman Aziz