Türkçe

Java kullanarak DWG Çiziminde Metin Arama

DWG dosyaları, vektör görüntü verilerini ve ikili kodlama ile yazılmış meta verileri içeren CAD çizimleridir. Bazı kullanım durumlarında, DWG dosyasında metin aramak isteyebilirsiniz. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale, Java kullanarak programlı olarak DWG dosyasındaki metnin nasıl aranacağını kapsar.
Kasım 7, 2022 · 2 dk · Farhan Raza