Türkçe

Python'da JSON'u Excel'e dönüştürün

MS Excel, verileri tablo biçiminde tutmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir programdır. Ayrıca, verileri birden fazla çalışma sayfasında saklamanıza olanak tanır. Veri organizasyonuna ek olarak, sıralama, grafik çizme, matematiksel hesaplamalar vb. gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan JSON, verileri anahtar/değer çiftleri biçiminde depolamak ve iletmek için yaygın olarak kullanılan bir formattır. Belirli durumlarda, JSON dosyalarından Excel çalışma sayfalarına program aracılığıyla veri aktarmanız gerekebilir. Buna uygun olarak, bu makale JSON verilerinin Python kullanarak Excel XLSX/XLS’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Ekim 1, 2021 · 3 dk · Osman Aziz