Türkçe

Java'da Markdown'ı HTML'ye veya HTML'yi MD Dosyasına Dönüştürün

Markdown, düz metin sembolleriyle biçimlendirilmiş metin oluşturmak için kullanılır. Metni kalın, italik, altı çizili ve diğer biçimlendirme türleri olarak kolayca biçimlendirebilirsiniz. Java’da programlı olarak Markdown MD’yi HTML’ye ve HTML’yi Markdown’a dönüştürebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde bu dönüştürme senaryoları açıklanmaktadır.
Kasım 23, 2021 · 2 dk · Farhan Raza