Türkçe

Python'da MPP'yi TIFF'e dönüştürün

Microsoft Project MPP formatında bir proje oluşturur. MPP’deki projeleri organize ediyor, takip ediyor ve sürdürüyoruz. MPP dosyası görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından programlı olarak çok sayfalı TIFF görüntülerine kolayca aktarabiliriz. Bu yazıda Python’da MPP’yi TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ocak 22, 2024 · 3 dk · Müzammil Han

Python'da MPP'yi MPX'e dönüştürün

Bu makale, Aspose.Tasks for Python’u kullanarak Proje verilerini MPP’den MPX formatına aktarmak için adım adım kılavuz sağlar. MPX, Microsoft Project ile MPX formatını destekleyen diğer yazılım uygulamaları arasında proje bilgileri alışverişine olanak tanır. Python’da MPP’yi MPX’e nasıl dönüştüreceğinizi öğrenin.
Aralık 26, 2023 · 2 dk · Müzammil Han

C# dilinde MPP'yi MPX'e dönüştürme

MPX, yazılımın önceki sürümlerinde kullanılan Microsoft Project için daha eski bir dosya biçimidir. Microsoft Project ile MPX biçimini destekleyen diğer yazılım uygulamaları arasında proje bilgilerinin değiş tokuşuna izin verir. Bu yazıda, C# ile MPP’yi MPX’e dönüştürmeyi öğreneceğiz.
Mart 13, 2023 · 3 dk · Muzammil Han

Java'da MPP'yi TIFF'e dönüştürme

Microsoft Project, MPP formatında projelerin oluşturulmasına, düzenlenmesine, izlenmesine ve sürdürülmesine olanak tanır. Bir MPP dosyası, görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri depolar. Bu yazıda, Java’da MPP’yi TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ekim 31, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

C# dilinde MPP'yi TIFF'e dönüştürme

Microsoft Project, MPP biçiminde bir proje oluşturur. MPP’de projeleri organize ediyor, takip ediyor ve sürdürüyoruz. MPP dosyası görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından programlı olarak çok sayfalı TIFF resimlerine kolayca aktarabiliriz. Bu yazımızda MPP’yi C# dilinde TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Eylül 28, 2022 · 3 dk · Muzammil Han