Türkçe

C# ile Belge Taramada Uzmanlaşma

Bu kapsamlı kılavuzla C#’ta belge taramada devrim yaratabilirsiniz. Belgeyi anlamak için Optik Karakter Tanıma, OCR veya Optik İşaret Tanıma, OMR teknikleri ile çalışırken belgelerin, makbuzların, faturaların vb. ve diğer belgelerin görüntülere, PDF’ye, Word’e veya diğer popüler dosya biçimlerine dijital olarak taranmasını kapsar. C#‘daki tarama özellikleri.
Nisan 28, 2023 · 3 dk · Farhan Raza