Türkçe

Çevrimiçi Cevap Kağıdı Oluşturun - OMR Sheet Maker

Bu makale, gölgelendirme için baloncuklar içeren bir OMR cevap kağıdının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır. Gereksinimlerinize göre OMR Cevap Kağıdı oluşturmak için farklı seçenekler belirleyebilirsiniz. Örneğin, 100, 30 veya herhangi bir sayıda çoktan seçmeli soru için bir OMR sayfası oluşturulması gerekip gerekmediğini belirtebilirsiniz.
Şubat 28, 2023 · 2 dk · Farhan Raza

Java'da OMR Anketi veya Cevap Sayfası oluşturun

Bir Java geliştiricisi olarak, metin işaretlemeden programlı olarak kolayca OMR anketleri, sınavlar veya cevap sayfaları oluşturabilirsiniz. Bu makalede, Java kullanarak metin işaretlemeden bir OMR OMR Anketi veya Cevap Sayfası oluşturmayı öğreneceksiniz.
Mart 31, 2022 · 4 dk · Muzammil Han