Türkçe

C++ kullanarak PowerPoint'i XAML'ye dönüştürün

Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili (XAML, XML tabanlı basit ve bildirime dayalı bir dildir. Dosyaları için .xaml biçimini kullanır ve çoğunlukla Xamarin Forms, UWP (Evrensel Windows Platformu) ve WPF’de (Windows Sunumu) grafiksel kullanıcı arabirimleri tasarlamak için kullanılır. Foundation).XAML’de, hiyerarşik ilişkilere sahip nesnelerin özelliklerini oluşturabilir, başlatabilir ve ayarlayabilirsiniz.Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint dosyalarını programlı olarak XAML formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Eylül 13, 2021 · 2 dk · Muhammed Ahmed