Türkçe

C# dilinde Visio Dosyalarında Metin Bul ve Değiştir

Visio dosyaları, kuruluş şemaları, akış şemaları vb. gibi diyagramlar oluşturmak için kullanılır. Bu tür diyagramlar, metin bilgisi de içerebilen farklı şekillerden oluşur. Bazı kullanım durumlarında, herhangi bir Visio diyagramı biçimindeki metni güncelleştirmeniz gerekebilir. Bu tür gereksinimlere uygun olarak, bu makale Visio çizimlerindeki metnin programlı olarak C# ile nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini kapsar.
Nisan 26, 2022 · 2 dk · Farhan Raza