Türkçe

Java'da USDZ'yi FBX'e dönüştürme

USDZ dosyaları, iskelet, geometri ve gölgeleme bilgilerinin değiş tokuşuna yardımcı olan güçlü şemalar içerir. Uygulamaları manipüle eden farklı 3B grafiklerin bazen bir USDZ dosyasını FBX dosya biçimine dışa aktarması gerekebilir. Bu tür gereksinimlere uygun olarak, bu makale USDZ’nin Java’da programlı olarak FBX formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Mart 12, 2022 · 2 dk · Farhan Raza