Türkçe

Java'da Visio VSD veya VSDX'i VDX'e dönüştürme

Bazen bir VSD veya VSDX dosyasını XML şemasına dayalı bir VDX dosyasına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür senaryolara uygun olarak, bu makale bir VSD veya VSDX Diyagram dosyasının Java’da bir VDX dosyasına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.
Şubat 25, 2022 · 2 dk · Farhan Raza