Java kullanarak MPP'yi Excel'e dönüştürün

Bir MPP dosyası, Microsoft Project tarafından oluşturulan bir projedir. Projelerin organize edilmesini, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlar. Görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgesini, bütçeyi ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından Java’da programlı olarak Excel elektronik tablolarına (XLSX) kolayca aktarabiliriz. Bu yazıda, Java’da MPP’yi Excel’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

MPP’yi Excel’e Dönüştürmek için Java API

MPP dosyalarını Excel’e dönüştürmek için Aspose.Tasks for Java API’sini kullanacağız. Java uygulamalarında programlı olarak Microsoft Project dosyalarının oluşturulmasına, düzenlenmesine veya değiştirilmesine izin verir. Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Java’da MPP’yi Excel’e Dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek MPP dosyasını bir Excel dosyasına dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, Project sınıfını kullanarak MPP dosyasını yükleyin.
 2. Son olarak, onu XLSX olarak kaydetmek için save() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve SaveFileFormat‘ı bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak MPP’nin Excel’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, MPP'nin XLSX'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş Proje dosyasını yükleyin
Project project = new Project("D:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Projeyi XLSX olarak kaydedin
project.save("D:\\Files\\Tasks\\Project.xlsx", SaveFileFormat.Xlsx);
Java'da MPP'yi Excel'e dönüştürün.

Java’da MPP’yi Excel’e dönüştürün.

Gelişmiş Seçeneklerle MPP’yi Excel’e Dönüştürün

MPP dosyasını Excel’e dönüştürürken çeşitli ayarları da uygulayabiliriz. Bu amaçla API, proje sayfalarını XLSX’e işlerken ek seçenekler belirlemeye izin veren XlsxOptions sınıfını sağlar. Aşağıda verilen adımları izleyerek XLSX kaydetme seçeneklerini belirtebiliriz:

 1. İlk olarak, Project sınıfını kullanarak MPP dosyasını yükleyin.
 2. Ardından, XlsxOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Bundan sonra, PageSize, Encoding, ResourceView, AssignmentView vb. gibi çeşitli seçenekleri ayarlayın.
 4. Son olarak, onu XLSX olarak kaydetmek için save() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve SaveOptions‘i bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak gelişmiş seçeneklerle MPP’nin XLSX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, MPP'nin gelişmiş seçeneklerle XLSX'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş Proje dosyasını yükleyin
Project project = new Project("D:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// XlsxOptions sınıf nesnesini başlat
XlsxOptions options = new XlsxOptions();

// Zaman Ölçeği değerini ay olarak ayarlayın
options.setTimescale(Timescale.Months);

// Gantt şeması görünümünü ayarla
options.setView(ProjectView.getDefaultGanttChartView());

// Sayfa boyutunu ayarla
options.setPageSize(PageSize.A3);

// Projeyi tek bir sayfaya dönüştür
options.setRenderToSinglePage(true);

// UTF8 kodlamasını ayarla
options.setEncoding(Charset.forName("UTF8"));

// Kaynak sayfası görünümünü ayarla
options.setResourceView(ProjectView.getDefaultResourceSheetView());

// Atama görünümünü ayarla
options.setAssignmentView(ProjectView.getDefaultAssignmentView());

// Sunu biçimini kaynak kullanımı olarak ayarla
options.setPresentationFormat(PresentationFormat.ResourceUsage);

// Projeyi XLSX Olarak Kaydet
project.save("D:\\Files\\Tasks\\ProjectWithOptions.xlsx", options);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • MS Project verilerini Java’da bir XLSX dosyası olarak kaydedin;
 • MPP’den Excel’e programlı olarak veri aktarmak için çeşitli seçenekler ayarlayın.

Ayrıca belgeleri kullanarak Java API için Aspose.Tasks hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız