C# kullanarak MPP'yi TIFF'e dönüştürme

Microsoft Project, MPP biçiminde projeler oluşturmamızı, organize etmemizi, izlememizi ve sürdürmemizi sağlar. MPP dosyası görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından programlı olarak çok sayfalı TIFF görüntülere kolayca aktarabiliriz. Bu yazımızda MPP’yi C# dilinde TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. C# MPP’den TIFF’e Dönüştürücü API’sı
 2. MPP’yi TIFF’ye dönüştürün
 3. MPP’yi Sıkıştırma ile TIFF’e Dönüştür
 4. Sıkıştırmayı Kaldırın ve MPP’yi TIFF’e Dönüştürün

C# MPP’den TIFF’e Dönüştürücü API’sı

MPP’yi TIFF’e dönüştürmek için Aspose.Tasks for .NET API’sini kullanacağız. Microsoft Project’in yüklenmesini gerektirmeden desteklenen dosya biçimleri okuma ve yazma olanağı sağlar. Ayrıca, MPP dosyalarını dönüştürmeye ve kaydetmeye izin verir.

API, bir projeyi temsil eden Project sınıfını sağlar. Bu sınıfın Save(string, SaveFileFormat) yöntemi, proje verilerini belirtilen bir dosya biçiminde dosyaya kaydeder. SaveFileFormat, proje format seçiminin kaydedilmesi için numaralandırmayı tanımlar. ImageSaveOptions sınıfını kullanarak proje sayfalarını TIFF’e dönüştürürken ek görüntü kaydetme seçenekleri belirleyebiliriz. TiffCompression özelliği, oluşturulan görüntüleri TIFF biçiminde kaydederken sıkıştırma uygulanmasına izin verir.

Lütfen API’nin [DLL’sini 13 indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

C# kullanarak MPP’yi TIFF’e dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek proje verilerini MPP dosyasından kolayca bir TIFF’e dönüştürebiliriz:

 • MPP dosyasını Project sınıfını kullanarak yükleyin.
 • Save() yöntemini kullanarak bir TIFF olarak kaydedin. Çıktı TIFF dosya yolunu ve SaveFileFormat’ı bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki örnek kod, C# dilinde MPP’nin TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, MPP'nin TIFF'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Proje MPP'sini yükle
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Projeyi TIFF olarak kaydedin
project.Save(@"C:\Files\Tasks\MultipageTIFF_out.tif", SaveFileFormat.Tiff);
C# kullanarak MPP'yi TIFF'e dönüştürme

C# kullanarak MPP’yi TIFF’e dönüştürün.

C# Kullanarak Sıkıştırma ile MPP’yi TIFF’e Dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek MPP’yi TIFF’e dönüştürürken sıkıştırma uygulayabiliriz:

 1. İlk olarak, MPP dosyasını Project sınıfını kullanarak yükleyin.
 2. Ardından, ImageSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Bundan sonra, TiffCompression’ı belirtin.
 4. Son olarak Save() yöntemini çağırın. Çıktı TIFF dosya yolunu ve SaveOptions’ı bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki örnek kod, MPP’nin C# dilinde sıkıştırma ile TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, MPP'nin TIFF'e nasıl dönüştürüleceğini ve sıkıştırmanın nasıl uygulanacağını gösterir.
// Proje MPP'sini yükle
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Görüntü kaydetme seçeneklerini tanımlayın
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Tiff);

// CCITT4 sıkıştırmasını belirtin
options.TiffCompression = TiffCompression.Ccitt4;

// Projeyi TIFF olarak kaydedin
project.Save(@"C:\Files\Tasks\TIFFWithCompression_out.tif", (SaveOptions)options);

C# kullanarak Sıkıştırmayı Kaldırın ve MPP’yi TIFF’e Dönüştürün

Ayrıca sıkıştırmayı kaldırabilir ve ardından yukarıda belirtilen adımları izleyerek MPP’yi TIFF’e dönüştürebiliriz. Ancak 3. adımda TiffCompression’ı TiffCompression.None olarak ayarlamamız yeterli.

Aşağıdaki örnek kod, C# dilinde sıkıştırmanın nasıl kaldırılacağını ve MPP’nin TIFF’e dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, MPP'nin TIFF'e nasıl dönüştürüleceğini ve sıkıştırmanın nasıl kaldırılacağını gösterir.
// Proje MPP'sini yükle
Project project = new Project(@"C:\Files\Tasks\Project.mpp");

// Görüntü kaydetme seçeneklerini tanımlayın
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Tiff);

// Sıkıştırmayı kaldır
options.TiffCompression = TiffCompression.None;

// Projeyi TIFF olarak kaydedin
project.Save(@"C:\Files\Tasks\RemoveCompression_out.tif", (SaveOptions)options);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • MPP dosyasını yükleyin;
 • görüntü kaydetme seçeneklerini belirtin;
 • TIFF için sıkıştırmayı ayarlayın;
 • yüklenen MPP’yi C#’ta TIFF olarak kaydedin.

C# dilinde MPP’yi TIFF’e dönüştürmenin yanı sıra, belgelemeyi kullanarak Aspose.Note for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız