C# dilinde XER'den MPP'ye

XER dosyaları, proje yönetimi ve proje planlamasıyla ilgili verileri depolamak için kullanılır. Aynı şekilde, MPP dosya formatı da bu tür proje yönetimi bilgilerini saklayabilir. Bazen bir XER dosyasını MPP formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür kullanım durumlarını takiben, bu makale bir XER dosyasının C# dilinde programlı olarak MPP formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

XER’den MPP’ye Dönüştürücü – C# API Kurulumu

Aspose.Tasks for .NET, farklı proje yönetimi dosya biçimleriyle çalışmak için kullanılabilir. İndirilenler sayfasından referans DLL dosyasına erişerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırarak yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Tasks

XER’i Programlı Olarak C# ile MPP’ye Dönüştürün

Bir XER dosyasını aşağıdaki adımlarla MPP formatına dönüştürebilirsiniz:

  1. Project sınıfını kullanarak kaynak XER dosyasını yükleyin.
  2. Çıkış MPP dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, XER’in programlı olarak C# dilinde MPP dosya biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Giriş XER dosyasını yükleyin
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Çıkış MPP dosyasını kaydedin
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

C#’ta Gelişmiş Seçeneklerle XER’i MPP’ye Dönüştürün

Bu bölüm, beklenen çıktı MPP dosyası için farklı özellikler belirtebileceğiniz gelişmiş seçeneklerle XER’den MPP’ye dosya dönüştürmeyi detaylandırır. Dönüştürmeyi programlı olarak C# ile gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. Kaynak XER dosyasına erişin.
  2. MPPSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
  3. Çıkış MPP dosyasını dışa aktarın.

Aşağıdaki kod örneği, bir XER dosyasının programlı olarak C# dilinde MPP formatına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

// Giriş XER dosyasını yükleyin
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// MPPSaveOptions sınıf nesnesini başlat
Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions();
options.WriteViewData = true;

// Çıkış MPP dosyasını kaydedin
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi herhangi bir sınırlama veya filigran olmadan değerlendirmek için bir Ücretsiz Değerlendirme Lisansı talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir XER dosyasını C# dilinde programlı olarak MPP formatına nasıl dönüştüreceğinizi incelediniz. Temel bir dönüştürme senaryosunun yanı sıra farklı dönüştürme özelliklerinin ayarlanabileceği gelişmiş dönüştürme ayrıntılarını kapsar. Ancak, dokümantasyon bölümüne göz atarak API’yi daha fazla keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen forumdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız