Primavera XER'i C# kullanarak PDF'ye dönüştürün

Oracle Primavera P6 bir proje, program ve portföy yönetimi yazılımıdır. Büyük mühendislik projelerini planlamak, yönetmek ve yürütmek için kullanılır. Özel bir proje dosyası olarak XER dosya formatını kullanır. XER dosyası, Primavera P6 kullanılarak geliştirilen tüm proje, kaynak ve rol bilgilerini destekler. Belirli durumlarda, Primavera P6 projesini XER dosyasından programlı olarak PDF‘ye dönüştürmemiz gerekebilir. Bu yazıda, bir Primavera XER dosyasını C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. Primavera XER Dosyası Nedir?
 2. C# XER’den PDF’e Dönüştürücü API’sı
 3. Primavera XER Dosyasını PDF’ye Dönüştür
 4. XER’i PDF Dönüştürmesine Özelleştirin

Primavera XER Dosyası Nedir?

XER, Primavera P6’da kullanılan tescilli bir formattır. Bir XER dosyası bir metin dosyasıdır ve herhangi bir metin düzenleyiciyle kolayca açılabilir. Primavera’da birden fazla projeyi aynı anda tek bir XER dosyasına aktarabiliriz. Primavera projesindeki roller yalnızca XER formatı kullanılarak içe ve dışa aktarılabilir.

C# XER’den PDF Dönüştürücü API’sine

Primavera XER’i bir PDF dosyasına dönüştürmek için Aspose.Tasks for .NET API’sini kullanacağız. Microsoft Project’in yüklenmesini gerektirmeden desteklenen dosya biçimleri okuma ve yazma olanağı sağlar. Ayrıca, Primavera XER ve P6XML dosyalarının dönüştürülmesine ve kaydedilmesine olanak tanır.

API’nin Project sınıfı bir projeyi temsil eder. Bu sınıfın Save(string, SaveFileFormat) yöntemi, proje verilerini dosyaya kaydeder. SaveFileFormat, proje format seçiminin kaydedilmesi için numaralandırmayı tanımlar. PdfSaveOptions sınıfını kullanarak proje sayfalarını PDF’ye dönüştürürken ek seçenekler belirleyebiliriz.

Lütfen API’nin [DLL’sini 14 indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Primavera XER Dosyasını C# kullanarak PDF’ye dönüştürün

Primavera P6 projesini XER dosyasından aşağıdaki adımları takip ederek kolayca PDF’e dönüştürebiliriz:

 • XER dosyasını Project sınıfını kullanarak yükleyin.
 • Save() yöntemini kullanarak PDF olarak kaydedin. Çıktı PDF dosya yolunu ve SaveFileFormat’ı bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki örnek kod, Primavera XER’in C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, Primavera XER'in PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş XER dosyasını yükle
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// PDF olarak kaydet
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Primavera P6 XER'i C# kullanarak PDF'ye dönüştürün

Primavera P6 XER’i C# kullanarak PDF’ye dönüştürün.

C# kullanarak XER’i PDF Dönüştürmesine Özelleştirin

Aşağıda verilen adımları izleyerek XER’in PDF’ye dönüştürülmesini PdfSaveOptoins sınıfını kullanarak özelleştirebiliriz:

 1. İlk olarak, XER dosyasını Project sınıfını kullanarak yükleyin.
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Bundan sonra, PageSize vb. gibi kaydetme seçeneklerini tanımlayın.
 4. Son olarak, Save() yöntemini kullanarak projeyi bir PDF dosyası olarak kaydedin. Çıktı PDF dosyası yolunu ve PdfSaveOptions’ı bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki örnek kod, C#’ta özelleştirilmiş ayarlarla XER’in PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, XER'in özelleştirilmiş ayarlarla PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş XER dosyasını yükle
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// PDF SaveOptions'ı tanımlayın
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = PageSize.A3;

// PDF olarak kaydet
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", options);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • Primavera XER dosyasını yükleyin;
 • PDF kaydetme seçeneklerini ayarlayın;
 • yüklenen XER’i C#’ta PDF olarak kaydedin.

C# dilinde XER’i PDF’ye dönüştürmenin yanı sıra, belgeleri kullanarak Aspose.Tasks for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız