Java'da MS Proje Dosyaları Oluşturma

MS Project, yöneticilerin proje yönetimi faaliyetlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesini kolaylaştıran, iyi bilinen bir proje yönetimi uygulamasıdır. Proje yöneticileri, belirli bir projede görevler oluşturabilir, kaynak ekleyebilir ve kaynaklara görevler atayabilir. Ayrıca, zaman çizelgesini tanımlayabilir ve bütçe yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak, yöneticilerin proje yönetimi operasyonlarını özelleştirmesi gerektiğinde çeşitli senaryolar olabilir. Ayrıca, bir kuruluşun web veya masaüstü uygulamalarında proje yönetimini otomatikleştirmesi gerekebilir.

Bu tür durumlarda, bu makale temel proje yönetimi işlemlerinin programlı olarak nasıl gerçekleştirileceğini kapsar. Özellikle sıfırdan proje oluşturmayı, görevler ve kaynaklar eklemeyi ve Java kullanarak kaynak atamaları ve takvimlerle çalışmayı öğreneceksiniz.

Java Proje Yönetimi API’sı

Aspose.Tasks for Java, MS Project dosyalarını sıfırdan oluşturmanıza izin veren bir proje yönetim API’sidir. Ayrıca, bazı değişiklikler eklemek için mevcut bir projeyi manipüle edebilirsiniz. API, temel ve gelişmiş proje yönetimi işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır. Aspose.Tasks for Java JAR olarak indirilebilir veya aşağıdaki yapılandırmalar kullanılarak Maven tabanlı uygulamalara kurulabilir.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>20.12</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Java kullanarak bir MS Proje Dosyası oluşturun

MS Project, projeyle ilgili verileri MPP veya XML biçiminde kaydetmenize olanak tanır. O halde aşağıdaki adımları izleyerek boş bir proje dosyası oluşturmaya başlayalım.

Aşağıdaki kod örnekleri, Java kullanarak bir MS Project (.mpp ve .xml) dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

MS Proje Dosyalarını MPP Olarak Kaydet

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.
// Bir proje örneği oluşturun
Project newProject = new Project();

// Projeyi MPP dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

MS Proje Dosyalarını XML Olarak Kaydet

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.
// Bir proje örneği oluşturun
Project newProject = new Project();

// Projeyi XML dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

Proje düzenleme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Projelerle Çalışmak

Java kullanarak bir Projeye Görevler Ekleme

Proje dosyasını oluşturduktan sonra ona görevleri eklemeye başlayabilirsiniz. Aşağıda, bir proje dosyasına görev oluşturma ve ekleme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir projeye görevlerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.

// proje oluştur
Project project = new Project();

// Görev ekle
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// Alt görev ekle
Task subtask = task.getChildren().add("Subtask1");

// Projeyi MPP/XML dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

Görev işleme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Görevlerle Çalışmak

Java kullanarak bir Projeye Kaynak Ekleme

Bir projedeki bir sonraki önemli şey, görevleri gerçekleştirmek için atanacak kaynaklardır. Bu bölümde, projeye bazı kaynaklar ekleyeceğiz. Projeye kaynak ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir projeye nasıl kaynak ekleneceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.

// proje oluştur
Project project = new Project();

// kaynak ekle
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// Projeyi MPP/XML dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Kaynak işleme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Kaynaklarla Çalışmak

Java Kullanarak Bir Projedeki Kaynaklara Görev Atama

Görevleri ve kaynakları ekledikten sonra sıra, görevleri ilgili kaynaklara atamaktır. Aşağıdakiler, bir projede kaynak atamalarını gerçekleştirme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir projede kaynak atamalarının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.

// proje oluştur
Project project = new Project();

// Görev ekle
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// kaynak ekle
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// kaynağa görev atama
ResourceAssignment assn = project.getResourceAssignments().add(task, rsc);

// Projeyi MPP/XML dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Kaynak atama özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Kaynak Atamaları ile Çalışma

Java kullanarak bir Projeye Takvimler Ekleme

Takvimler, bir projenin zaman çizelgesini tanımlamak için kullanılan bir diğer önemli varlıktır. Takvimi kullanarak, bir proje için eksiksiz bir program oluşturabilirsiniz. Takvim oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir projede nasıl takvim oluşturulacağını gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java adresine gidin.

// proje oluştur
Project project = new Project();

// Takvimi Tanımla
Calendar cal = prj.getCalendars().add("Calendar1");

// Varsayılan zamanlamalarla Pazartesi'den Perşembe'ye çalışma günleri ekleyin
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Monday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Tuesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Wednesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Thursday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Saturday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Sunday));

// Cuma gününü kısa çalışma günü olarak ayarla
WeekDay myWeekDay = new WeekDay(DayType.Friday);

// Çalışma süresini ayarlar, DateTime'ın yalnızca zaman kısmı önemlidir
WorkingTime wt1 = new WorkingTime();
java.util.Calendar calTime = java.util.Calendar.getInstance();

calTime.set(1,1,1,9,0,0);
Date date = calTime.getTime();
wt1.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,12,0,0);
date = calTime.getTime();
wt1.setToTime(date);

WorkingTime wt2 = new WorkingTime();

calTime.set(1,1,1,13,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,16,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setToTime(date);

myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt1);
myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt2);
myWeekDay.setDayWorking(true);
cal.getWeekDays().add(myWeekDay);

// Projeyi MPP/XML dosyası olarak kaydet
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Takvim özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Takvimlerle Çalışma

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak sıfırdan MS Project dosyalarının nasıl oluşturulacağına ilişkin bazı temel özellikleri öğrendiniz. Özellikle, bir projede görevlerin, kaynakların, kaynak atamalarının ve takvimlerin nasıl ekleneceğini gördünüz. Belgeleri kullanarak Java MS Project API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız